Babi Pitschieler

Articul per Ladin Gherdëina

Babi Pitschieler, dita nce Babi da Nudrëi, (* 20 de mei 1928 sa Bula) ie na scritëura y autëura dl ladin gherdëina.

Babi Pitschieler ie nasciuda te na familia de 12. Fineda la scola iela jita a servì te plu ziteies talianes a Bulsan, Novara y Firenze. Tosc iela inò unida te Gherdëina ajache "n di daduman me ei descedà, pu l Ladin me ei belau dejmincià" coche ëila à dit y à giatà na stiera de cuega tla scolina de Urtijëi. Tl 1956 se ala maridà cun Giuani da Nudrëi y ova giatà na muta y doi mutons. Danz che l uem, che ova na stiera pra la furnadoia dl Secëda, se à amalà y ie mort tl 1986.

Scric

mudé

Libri

mudé
 • Babi Pitschieler: Bula zacan. Union di Ladins de Gherdëina Urtijëi 1997.
 • Babi Pitschieler: Mi lecurdanzes. Union di Ladins de Gherdëina Urtijëi 2002.
 • Babi Pitschieler: Na vita duta n rima. Union di Ladins de Gherdëina Urtijëi 2013.
 • Babi Pitschieler: Tëmp de pesc, tëmp de viera. Union di Ladins de Gherdëina Urtijëi 2017.

Poesies

mudé
 • Baby Pitschieler: L ruf da Salìm. Calënder de Gherdëina 1983, pl. 137
 • Babi da Nudrëi: Marcià de Segra Sacun. Calënder de Gherdëina 1985, pl. 103.
 • Babi da Nudrëi: Mi bela Gherdëina. Calënder de Gherdëina 2000, pl. 87.
 • Babi da Nudrëi: L mesc dl pere. Calënder de Gherdëina 2002, pl. 229.
 • Babi da Nudrëi: Arbandunà. Calënder de Gherdëina 2012, pl. 172.
 • Babi da Nudrëi: L ultim salut. Calënder de Gherdëina 2013, pl. 229.
 • Babi da Nudrëi: Oh d’instà, ulà ies’a tu stà?. Calënder de Gherdëina 2015, pl. 247.
 • Babi da Nudrëi: L Derjon. Calënder de Gherdëina 2015, pl. 262
 • Babi da Nudrëi: Na vita. Calënder de Gherdëina 2016, pl. 122-123.

Cuntedes

mudé
 • Babi da Nudrëi: N vere amich. Calënder de Gherdëina 1985, pl. 51.
 • Babi da Nudrëi: La gran mueia dla pitla Annamaria. Calënder de Gherdëina 1991, pl. 190-191
 • Babj Pitschieler: L puent de Plan Ruf. Calënder de Gherdëina 1995, pl. 138-139
 • Babi da Nudrëi: I trëi dis scures. Calënder de Gherdëina 1996, pl. 156-157.
 • Babi da Nudrëi: I doi trifons. Calënder de Gherdëina 1999, pl. 69.
 • Babi da Nudrëi, Petra Senoner: Stories y ntraunides ntëur i vedli mulins pra ruf da Buia. Calënder de Gherdëina 2014, pl. 166-171.
 • Babi da Nudrëi: I mulins de Urtijëi. Calënder de Gherdëina 2016, pl. 83-87.
 • Babi da Nudrëi: Scialdi da maladëc. Calënder de Gherdëina 2017, pl.74.
 • Babi da Nudrëi: Na matada, ma vëira! Calënder de Gherdëina 2017, pl 82.
 • Babi da Nudrëi: Noza d'or. Calënder de Gherdëina 2017, pl. 148.
 • Babi Pitschieler: N di de festa sa Bula. Calënder de Gherdëina 2021, 174.
 • Babi Pitschieler: Sëura dut pluma. Calënder de Gherdëina 2023, pl. 157.