Provinzies de la Spania

Na provinzia ta la Spania ie na divijion aministrativa che sta sota la cumuniteies autonomes y sëura i chemuns.