Stina Walpoth Moroder

Cristina Walpoth Moroder
Madona cun Bambin de Pepi Rifesser depënta da Stina Walpoth.
Nasciù/da 6 juni 1912
Mort/a 24 agost 1999
Cunesciù/da per Depenjadëura de sancArticul per Ladin Gherdëina

Stina Walpoth Moroder (6 juni 1912 a Urtijëi;† 24 agost 1999 a Urtijëi) fova na molera de sanc de Urtijëi.

Stina Walpoth y familia ai 10 de setëmber 1957.
Stina Walpoth cun la gherlanda spiza
Stina Walpoth cun la gherlanda spiza

Biografia

mudé

Stina ie nasciuda da Katharina Bernardi (Trina d'Alësc), cunesciuda sarturëssa de trohtes[1][2], y Alois Walpoth scultëur a Junerëi a Urtijëi. Si fredesc fova l scultëur Batista y Zenz, śotler. L pere ie mort jëun dal mel sech, canche Stina ova 12 ani, y loma, che nen ova nia assé da viver cun si lëur, à messù mandé Stina sul luech Tierler a Ciastel a fé da fancela. A Ciastel jiva Stina nce a scola dala munighes ulache la ova pedù mparé a desseniè y a depënjer. Nscila ie Stina jita a mparé l mestier de molera da Engl dl Alton. Jan suënz da una berstot al'autra ala cunesciù Sepl Oberbacher, n moler academich che laurova pra Ludwig Moroder sa Lenert. Iló ala cunesciù y maridà l mut de Ludwig Pauli y à laurà sciche molera te chëla berstot duta si vita. Stina ova n valgun fanc y à nsenià ju truepes de Urtijëi a depënjer y ie nce stata la molera che à laurà scialdi per Pepi Rifesser da Stufan. Stina à depënt truepes chedri a aquarel te si tëmp liede. Stina Walpoth y Pauli Moroder à abù cater fions: Norbert, Bernadette, Benno y Gustav. L mut Gustav à pià dò si berstot de moler. Stina jiva nce gën a se arpizé y ie stata doi iëdesc sun Saslonch[3].

Notes

mudé
  1. Erica Senoner, Matilde Pezzei, Marta Mussner: Ëiles de Gherdëina. Stories de vita de ëiles de Gherdëina, zacan y al didancuei. Chemuns de Gherdëina 2001, pl. 69.
  2. Josl d'Alësc: Anda Trina d'Alësc à cumplÌ i 90 ani. Calënder de Gherdëina 1975, pl. 70-72.pl
  3. Luis Stuffer: Dan 60 ani sun Saslonch. Calënder de Gherdëina 2000, pl. 188-189. Foto de Stina cun i cumpanies.

Bibliografia

mudé
  • Erica Senoner, Matilde Pezzei, Marta Mussner: Ëiles de Gherdëina. Stories de vita de ëiles de Gherdëina, zacan y al didancuei. Chemuns de Gherdëina 2001, pl. 92-93.
  • Elfriede Perathoner Bergmeister: Grödner Krippenschnitzkunst. Folio Verlag Wien/Bozen 2004, ISBN 3 85256 279 1. Pl. 119.