Düc i registri publics

Presentaziun unificada de ddüc i registri de Wikipedia. Ara vá da strënje i criters de inrescida chirion fora la sort de register, l’utënt che á fat l'aziun, y/o la plata en chestiun (entrami i ciamps é sensibli al scrí gran o pice).

Protocols